Αποθήκευση (Υπηρεσίες Logistics)

Με συνολικό στεγασμένο αποθηκευτικό χώρο 1.000 τμ στα Χανιά και 1.000 τ.μ στο Ηράκλειο , στεγασμένες εγκαταστάσεις cross docking 1.500 τμ στα Χανιά και 1.300 τ.μ στο Ηράκλειο, αποθηκευτικό χώρο 2.500 παλετοθέσεων ξηρού φορτίου στα Χανιά και 1.500 στο Ηράκλειο καθώς και 300 παλετοθέσεις διαθέσιμες για αποθήκευση ψυχόμενου φορτίου ελεγχόμενης θερμοκρασίας στα Χανιά είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε ανάγκη ασφαλούς αποθήκευσης των εμπορευμάτων σας στην Κρήτη. Με συστήματα πυρανίχνευσης, πυροπροστασίας, πυρόσβεσης, κατάσβεσης, συναγερμού και κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης εξασφαλίζουμε την ασφαλή αποθήκευση και διαχείριση των εμπορευμάτων σας. Σε συνδυασμό με την δυνατότητα παραλαβής εμπορευμάτων βάσει οδηγιών του πελάτη από Τελωνείο, Αεροδρόμιο, Εργοστάσια παραγωγής καθώς και τη δυνατότητα παλετοποίησης, διαχείρισης κενών παλετών και διαχείρισης αποθέματος σε επίπεδο παλέτας και κιβωτίου αναλαμβάνουμε την πλήρη υποστήριξη logistics της επιχείρησής σας.