Αστική Διανομή σε όλη την Κρήτη

Η Zanidakis Μεταφορές / Logistics προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες αστικής διανομής στις μεγαλύτερες πόλεις της Κρήτης καθώς και παραδόσεις σε απομακρυσμένα σημεία όταν αυτό απαιτείται. Ανεξάρτητα από το είδος του φορτίου και από το σημείο παράδοσης, με ιδιόκτητο στόλο άνω των 25 οχημάτων αστικής διανομής, φροντίζουμε για την εντός 24 hrs “door-to-door” παράδοση των εμπορευμάτων σας στον άξονα Αθήνα-Κρήτη.

Η πολυετής μας εμπειρία, η γεωγραφική θέση των υποκαταστημάτων μας αλλά και το ευρύ δίκτυο διανομής της εταιρείας μας σε Ανατολική και Δυτική Κρήτη μας επιτρέπουν να σχεδιάζουμε μαζί την καλύτερη λύση οδικής μεταφοράς και αστικής διανομής των εμπορευμάτων σας. Η δυνατότητα προσωρινής αλλά και μακροχρόνιας αποθήκευσης των εμπορευμάτων στα υποκαταστήματα μας προσφέρει την απαιτούμενη ευελιξία στις παραδόσεις προσαρμοσμένη πάντα στις απαιτήσεις του πελάτη.