Διεθνείς Μεταφορές

Σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες καταξιωμένους στο χώρο των διεθνών μεταφορών σας προτείνουμε τον πιο ενδεδειγμένο “door – to –door“ τρόπο μεταφοράς των εμπορευμάτων σας. Για προορισμούς εντός και εκτός Ευρώπης, για μεταφορά εμπορευμάτων αλλά και προσωπικών αντικειμένων οι συνεργάτες μας θα σας προτείνουν τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο μεταφοράς αναλαμβάνοντας όλες τις γραφειοκρατικές και λοιπές απαιτούμενες εκτελωνιστικές διαδικασίες.