Μετακομίσεις

Η Zanidakis Μεταφορές / Logistics αναλαμβάνει μετακομίσεις οικοσκευών, γραφείων, επαγγελματικών χώρων, επιχειρήσεων και οργανισμών από και προς κάθε σημείο Αθήνας και Κρήτης. Διαθέτοντας το κατάλληλο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνουμε την παραλαβή , συσκευασία , μεταφορά με φορτηγά κλειστού τύπου και ασφαλή παράδοση των προς μετακόμιση φορτίων. Με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη προσδιορίζουμε μαζί τις απαιτήσεις της μετακόμισης με προ-εκτίμηση κόστους. Επιπλέον δυνατότητες χρήσης ανυψωτικών μηχανημάτων, από- συναρμολόγησης και συναρμολόγησης εξοπλισμού καθώς και τοποθέτηση των φορτιών στην τελική τους θέση είναι υπηρεσίες ου παρέχονται πάντα με γνώμονα την ασφαλέστερη και πιο συμφέρουσα για τον πελάτη λύση.