Φορτία Ελεγχόμενης Ψύξης

Η Ζanidakis Μεταφορές / Logistics παρέχει υπηρεσίες αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής ψυχόμενων και κατεψυγμένων προϊόντων τόσο σε χαμηλή θερμοκρασία, όσο σε ψύξη και βαθιά ψύξη, με φορτηγά ψυγεία, με ελεγχόμενη θερμοκρασία και καταγραφή στοιχείων θερμοκρασίας καθ`όλη την διάρκεια της διαδρομής από την παραλαβή, μέχρι την παράδοση τους.

Τα καθημερινό δρομολόγιο σύνδεσης Αθήνας – Κρήτης (Χανιά και Ηράκλειο) και οι αποθηκευτικοί χώροι ψυχόμενου φορτίου διασφαλίζουν τη δυνατότητα 24 –ωρης παράδοσης στον άξονα Αθήνα – Κρήτη.

Ο ιδιόκτητος στόλος οχημάτων μεταφοράς ψυχόμενου φορτίου κατάλληλων για αστική διανομή εγγυάται την άμεση και προβλεπόμενη μεταφορά των προϊόντων στην πόρτα του τελικού παραλήπτη σε όλα τα σημεία της Κρήτης.